Loader

Ekibimiz

Tarık Güleryüz Ortak Avukat t.guleryuz@guleryuz.av.tr
VCard ekleyin
Tarık Güleryüz

Tarık Güleryüz, her türden hissedar ihtilafı, şirket birleşme ve devralma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar, ortaklık ihtilafları, iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar, beyaz yaka suçları, icra takibi ve iflas davaları, sermaye piyasası hukuku kaynaklı ihtilaflar, miras ve vesayet hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, gayrimenkul ve kira hukuku ihtilafları dahil olmak üzere her türlü karmaşık ticari ve şahsi uyuşmazlık ve yabancılık unsuru içeren ve Türk hukukuna tabi her nevi sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda önemli tecrübe sahibidir. Kendisi bu çerçevede, enerji, eğitim, finans, hizmet, teknoloji, perakende, inşaat, savunma sanayinin de dahil olduğu birçok sektörde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası müvekkili temsil etmektedir.

Tarık, sırasıyla Marmara Üniversitesi ve Queen Mary Londra Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimini tamamlamıştır. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora programına devam etmektedir. Doktora tez araştırmasında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143’üncü maddesinde düzenlenen “Varlık Devir Sözleşmesinin Hukuki Yönleri”ne odaklanmaktadır.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan Tarık, aynı zamanda Uluslararası Barolar Birliği [IBA] ve Genç Yöneticiler ve İş adamları Derneği [GYİAD] üyesidir. Bloomberg HT ve Ekotürk gibi kanalların haber programlarına sıkça konuk olmakta ve güncel hukuki gelişmelerle ilgili görüşleriyle katkı sağlamaktadır.

Tarık, "Proje Finansmanında İnşaat Risklerini Azaltmanın Yasal Yönleri" başlıklı İngilizce dilinde yayımlanan kitabın yazarı olup birçok hakemli makale ile İngilizce ve Türkçe yazılmış çok sayıda yayının da yazarıdır. Ayrıca, Bloomberg Businessweek ve Dünya Gazetesi gibi saygın dergilere yazılarıyla katkıda bulunmakta ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Borçlar Hukuku alanında yüksek lisans dersi vermektedir.