Loader
  • 2024 February 6
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Dünya Ekonomik Forumu’ndan Yapay Zekâ Kullanımında Güvenliği Sağlamak İçin Büyük Adım

Dünya Ekonomik Forumu, endüstri, bürokrasi, akademi ve sivil toplum gibi çeşitli çevrelerden liderleri bir araya getirerek şeffaflık ve kapsayıcılık ilkeleri ile çalışmayı hedefleyen, sorumlu yapay zekâ sistemlerinin küresel gelişimini ve kullanımını desteklemeyi amaçlayan AI Governance Alliance'ı kurdu.

AI Governance Alliance'ın Temel Hedefleri

  1. Güvenli Sistemler ve Teknolojiler Oluşturmak: Bilim insanları ve yapay zeka geliştiricileri, yapay zekaların geliştirilmesi aşamasında alınması gereken önlemler konusunda fikir birliğini sağlamak amacıyla iş birliği yapacaklar. Bu iş birliği, yapay zekâ geliştirme ve kullanımı için net sınırlar belirlemeyi, terminolojiyi yeknesaklaştırmayı, yapay zekâ sistemlerini insani değerler ve etik prensiplerle uyumlu hale getirmeyi, hesap verebilirlik ve güven sağlamak için şeffaflığı artırmayı ve yenilikçi yapay zekâ teknolojilerinin güvenliği ile performansını değerlendirmek için etkili yöntemler oluşturmayı içeriyor.
  2. Etkin Yönetişim ve Düzenleme: AI Governance Alliance kapsamında kamu sektörü yetkilileri ve yasal düzenlemeleri hazırlayacak olan bürokratların bir araya getirilmesi ile yenilikçi yapay zekayı gelecek yıllarda denetleyebilecek etkin bir yönetişim sistemi ve bunu sağlayacak kurumların oluşturulmasına odaklanıldı. Bu çerçevede yenilikçi yapay zekâ sistemlerinin ortaya çıkardığı zorluklara yanıt verebilecek kamu sektörü çözümleri ve altyapıların geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece gelecekte kamu ve özel sektörün iş birliği yaptığı senaryoda ortaya çıkabilecek karmaşıklıklar öngörülerek gerekli hazırlıklara şimdiden başlanması hedefleniyor. Bu hedefi belirlemedeki temel odak noktaları arasında yeniliği teşvik etmek, çeşitli sektör ve bölgelere özgü ihtiyaçları daha iyi anlama ve teknolojinin insanlık için olumlu bir güç olarak işlev görmesini sağlamak bulunmakta.
  3. İlgili Uygulamalar ve Dönüşüm: Bu kapsamda özel ve kamu sektörü ile sivil toplum ve akademik çevrelerden gelen liderler, yenilikçi yapay zekanın benimsenmesi ile ilgili fırsatları ve riskleri değerlendirerek organizasyonlarda nasıl uygulandığını aydınlatma amacıyla iş birliği yapacak.

Değerlendirme

Yapay zekâ, günlük hayatımızda her geçen gün daha fazla önem kazanmakta. Yapay zekanın bu hızlı gelişimi karşısında ortaya çıkabilecek riskleri gerekli önlemleri alarak en aza indirgemek ve yenilikçi yapay zekâ uygulamalarının sorumlu şekilde kullanımını yayınlaştırmak için oluşturulan AI Governance Alliance, hem bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri ile  çeşitli sektörlerden liderleri bir araya getirmesi hem de dünyada yenilikçi yapay zekâ sistemlerinin güvenliğini sağlamak için oluşturulan ilk büyük girişim olması nedeniyle büyük önem taşıyor.