• July 28
  • 2 dakika okuma süresi
  • Dinle

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünden Muafiyet İçin Öngörülen Parasal Sınır Artırıldı

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünden Muafiyet İçin Öngörülen Parasal Sınır Artırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu [“Kurul”] 25.07.2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında Veri Sorumluları Siciline [“VERBİS”] kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilen “yıllık mali bilanço toplamı” tutarını Türkiye’deki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda VERBİS kayıt yükümlülüğünden muafiyet için öngörülen 25 milyon TL yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’ye artırıldı. VERBİS kaydı olmakla birlikte daha sonra muafiyet kapsamına giren veri sorumlularının VERBİS’e kayıtlı olduğu dönemdeki yükümlülüklerinin ortadan kalkmayacağı unutulmamalıdır.

Yapılan değişiklik neticesinde VERBİS’e kayıt yaptırmakla yükümlü olan kişiler aşağıdaki şekildedir:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’yi veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’yi aşan Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 100 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

Yukarıda sayılan kişilerden olup VERBİS kayıt yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, 2023 yılı için 119.428 TL’den 5.971.989 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Dolayısıyla, yukarıda anılan kriterleri sağlayan veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmelerini hatırlatırız. Bu kapsamda VERBİS kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak yararlanılabilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’na buradan ulaşabilirsiniz.