• May 6
  • 4 dakika okuma süresi
  • Dinle

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Önemli Değişiklikler Yapıldı

7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [“Değişiklik Kanunu”] 24.03.2022 tarihinde kabul edilmiş ve 01.04.2022 tarihinde 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yazımızda, Değişiklik Kanunu ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da [“TKHK”] yapılan önemli değişikliklere değineceğiz.

Tüketici Kredileri ve Konut Finansmanına Dair Değişiklikler

Tüketicinin talep ettiği kredilerde, bankalar sigorta yapılmasını da şart koşuyorlar ve bu kapsamda kredi sözleşmesiyle beraber tüketicilere sigorta poliçesi de dayatıyorlardı. Değişiklikle beraber artık tüketiciye kredi sözleşmesi sunulurken, içeriğinde sigorta sözleşmesi bulunmayan kredi paketi de sunulması zorunlu hale geldi. Böylece, bankaların kredi verirken sigorta yapılmasını mecbur kılan uygulamasının engellenmesi amaçlanıyor.

Aynı düzenleme, konut finansmanı sözleşmeleri açısından da getirilmiş olup böylelikle önemli bir maliyet kalemi olan yan finansal ürün ve hizmetlerden, tüketicinin etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Ön Ödemeli Konutların Teslim Süresi Uzatıldı

Ön ödemeli konut satışlarında sözleşme tarihinden itibaren 36 ay olarak belirlenen azami devir veya teslim süresi ise 48 aya yükseltildi. Böylece, müteahhit firmaların projeleri bitirme süresi 36 aydan 48 aya çıkarılmış oldu.

E-Ticaret Siteleri İçin Yeni Yükümlülükler Getirildi

Değişiklik Kanunu ile, e-ticaret sitelerinin de kapsayan aracı hizmet sağlayıcılarının tarafı olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin sorumluluk hükümleri ve hangi hallerde satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağı ayrıntılı olarak düzenlendi. Bu kapsamda örneğin, e-ticaret siteleri artık tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen sorumlu. Yine, aracı hizmet sağlayıcılarına, tüketicilerin ilgili yönetmeliklerde belirlenen hususlara ilişkin taleplerinin iletilmesi ve takibini sağlayabilecek kesintisiz bir sistem kurma yükümlülüğü getirildi. [E-ticaret sitelerinin ayıplı mal ve hizmetten sorumluluğunu incelediğimiz önceki yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.]

Satış Sonrası Hizmetler Hakkındaki Değişiklikler

Artık, satış sonrası hizmetlerden üretici ve ithalatçıların sorumluluğu sadece garanti süresi ile sınırlı olmayacak ve Bakanlıkça belirlenen ürün kullanım ömrü süresince devam edecektir. Aksi durumda üretici ve ithalatçılar, tüketicilerin uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böylece, ürünlerin garanti süresi bittikten sonra da üretici ve ithalatçılar meydana gelecek arızalardan müteselsilen sorumlu olacaktır.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetkisi Genişletildi

Değişiklik Kanunu ile tüketici hakem heyetlerine başvuruda mevcut parasal sınır artırılmış ve bu çerçevede 2022 yılı için 30.000,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıkların tüketici hakem heyetinde görüleceği düzenlenmiştir. Tüketici lehine getirilen bir diğer değişiklik ise, tüketici hakem heyetine sunulmamış mevcut bir bilgi veya belge itiraz eden tarafça tüketici mahkemesine sunulursa ve netice itibariyle söz konusu heyet kararı iptal edilirse, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmeyeceğidir.

Yenilenmiş Ürünlerin 1 Yıllık Garantisi Olacak

Değişiklik Kanunu ile, TKHK ve Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik arasında birlik sağlanmış ve bu doğrultuda, donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan yenilenmiş ürünlere, tüketiciye teslim tarihinden itibaren en az bir yıllık garanti verme zorunluluğu getirilmiştir.

Cezalar Daha Caydırıcı Hale Geldi

Satıcı, üretici, ithalatçı ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik idari para cezaları artırılmış ve devre tatile ilişkin öngörülen yükümlülüklerin ihlali halinde hapis cezası getirilmiştir. Öte yandan, reklam verenler tarafından internet ortamı üzerinden gerçekleştirilen TKHK ihlallerinde, içeriğe erişimin engellenmesine artık Reklam Kurulu’nun karar verebileceği düzenlenmiştir.