Loader
  • April 16
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılması Yasaklandı

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılması Yasaklandı

16.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik [“Yönetmelik”] ile kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması açıkça yasaklandı. Bu amaçla, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkları doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacağı gibi, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesine müsaade edilmeyecek.

Kripto Varlığın Tanımı

Yönetmelik ile ilk kez kripto varlıkların hukuki ve resmi bir tanımı yapılmış oldu. Kanun koyucuya göre kripto varlık, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları” ifade eder. Tanımdan da açıkça anlaşılacağı üzere kripto varlıklar, sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmediğinden henüz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na, dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi değil.

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılması Yasağının Kapsamı

Yönetmelik ile kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması veya bu işlemlere yönelik hizmet sunulması yasaklanmıştır. Bununla birlikte, ödeme hizmeti sağlayıcılarının da ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirmesi yasaklanmış, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunmasının önüne geçilmiştir.

Yönetmelik, Türkiye’de kayıtlı olan veya Türkiye’de işlem yapabilen tüm elektronik ödeme sistemlerini kapsamına almaktadır. Özetle, kredi kartı ve benzeri araçlarla kripto varlık alınıp satılması, kripto varlıkların alışverişte kullanılması yasaklanmıştır. Ancak Yönetmelik, yalnızca ödeme sistemlerini kapsamakta olup kripto para borsalarına dair herhangi bir düzenleme veya kısıtlama getirmemiştir. Dolayısıyla, yatırım amacıyla ya da başka amaçlarla kripto para sahibi olmak veya kripto para borsalarında alım-satım yapmak konusunda herhangi bir hukuki engel bulunmuyor.

Yürürlük ve Yürütme

Yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup Yönetmelik hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecektir.