• November 15
  • 4 dakika okuma süresi
  • Dinle

Kısa Dönemli Kiralamalara Dair Yeni Kurallar

Kısa Dönemli Kiralamalara Dair Yeni Kurallar

02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [“Kanun”] ile konutların turizm amaçlı kiralanması düzenleme altına alındı. Kanun ile 100 güne kadar süren kiralama işlemlerinde uygulanacak şartlar, yükümlülükler ve ihlal halinde cezalara ilişkin önemli düzenlemeler getirildi.

İzin Belgesi Alma Zorunluluğu ve Şartları                                 

Turistik amaçlarla kiralanacak konutların kayıt altına alınması ve konutların en fazla 100 gün süreyle turizm amaçlı kiralanabilmesi için, kira sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan [“Bakanlık”] izin belgesi alınması zorunlu hale geldi.

Huzur ve düzeni korumak ve kat malikleri arasındaki olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla turistik amaçlı kiralama izni için bağımsız bölümün bulunduğu binada, bundan böyle tüm kat maliklerinin oy birliği ile aldığı bir kararın bulunması zorunlu. Ancak, birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu bir konut sitesinde sadece ilgili binanın kat maliklerinin oy birliği yeterli olacak.

Ayrıca, aynı kişi adına kayıtlı üçten fazla bağımsız bölüm içeren binalarda, yasal olmayan bir otel işlevine dönüşmesini önlemek amacıyla izin belgesi verilmesi bazı sınırlamalara tabi. Bu tür binalarda, aynı kiraya veren adına izin belgesi sadece bağımsız bölümlerin en fazla %25'i için düzenlenebilecek ve bu oranı aşan bağımsız bölüm sayısı beşi geçerse, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması istenecek.

Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre düzenlenen ve yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verilen; resepsiyon, güvenlik, günlük temizlik gibi hizmetlerin sunulduğu yüksek standartlı konutlar (diğer bir ifadeyle "rezidans"lar) anılan kurallara tabi olmayacak.

Kurallara Aykırılık Halinde Yaptırımlar

Kanun’da izin belgesi olmadan günlük kiralama yapan kişiye ilk ihlalin ardından 100.000 TL idari para cezası ve izin belgesi alınması için 15 günlük süre verilmesi düzenleniyor. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın kiralama faaliyetine devam edilmesi halinde 500.000 TL ceza uygulanması ve ihlalin giderilmesi amacıyla tekrar 15 günlük bir süre verilmesi söz konusu. Bu sürede de izin belgesi alınmaması ve yine de faaliyetlere devam edilmesi halinde ise, para cezası 1.000.000 TL’ye yükselecek.

 Ayrıca her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında da 1.000.000 TL idari para cezası uygulanır.

Turistik kiralama yapılan konutun kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı kullanılması durumunda ise izin belgesi iptal edilecek.

Diğer Önemli Hususlar

  • Plaket Zorunluluğu: İlgili konutun izin belgeli olduğunun anlaşılabilmesini sağlamak adına Bakanlık tarafından hazırlanacak olan plaketin konutun girişine asılması zorunlu tutuluyor.
  • Alt Kira Yasağı: Turizm amaçlı kiralanan konutlar üzerindeki denetim ve kontrolün kaybedilmemesi amacıyla alt kira sözleşmesi yapılması yasaklamış durumda.
  • Kimlik Bildirim Yükümlülüğü: Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar açısından da 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülüyor. Buna göre, tıpkı otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde olduğu gibi kişilerin giriş, çıkış ve konaklama durumları kayıt altına alınacak ve kimlik bilgileri kolluk kuvvetlerine bildirilecek.