Loader
  • 2024 January 19
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Halka Arzda Asgari Tutarlar Artırıldı

Halka Arzda Asgari Tutarlar Artırıldı

29.12.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’de yayımlanan karar [“Karar”] ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve ilgili yönetmelikler ve diğer düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2024 yılı için tespit edildi.

Düzenlemenin Getirdikleri

Karar’a göre yeni tutarlar 31 Aralık 2023 sonrasında yapılan başvurular için gözetilecek. Değişiklikler arasında özellikle halka açık olmayan şirketlerin ilk halka arzında uygulanacak olan başlıcaları aşağıdaki gibi:

  1. Halka arz edilecek şirketlerin halka arz edilecek paylarının piyasa değerinin 400 milyon TL’nin altında olması halinde satılamayan payların tamamı, 400 milyon TL ile 800 milyon TL arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon TL’ye kadar olan kısmın tamamı ve 400 milyon TL’yi aşan kısmın yarısı aracı kuruluşlar tarafından halka arz fiyatı üzerinden satın alınacak. 2023 yılında bu sınırlar 150 milyon TL ve 250 milyon TL olarak uygulanıyordu.
  2. Halka arz edilecek şirketlerin halka arz edilecek paylarının piyasa değerinin 500 milyon TL altında olması halinde bu payların %25’i ortakların pay edinme hakkı kısıtlanarak satışa hazır şekilde bekletilecek. 2023 yılında bu sınır yaklaşık 232 milyon TL olarak uygulanıyordu.
  3. Halka arz edilecek şirketlerin son iki yıl finansal tablolarında aranan aktif mal varlığı ve satış hasılat tutarları artırıldı. Bu bağlamda halka arz edilecek şirketlerin 2022 yılı aktif toplamının 450 milyon TL ve net satış hasılatının 270 milyon TL; 2023 yılı aktif toplamının ise 1,5 milyar TL ve net satış hasılatının 750 milyon TL olması gerekiyor.

Değerlendirme

Halka arzı ilgilendiren parasal sınırlardan özellikle aktif toplam ve net satış hasılatı gerekliliğinin 2023 yılında TCMB tarafından açıklanan resmi enflasyon oranlarının dahi üstünde artırılması, bireysel yatırımcıların halka arza olan ilgisinin gittikçe arttığı ortamda sermaye piyasalarına belirli büyüklükteki şirketlerin girmesini sağlayacak. Böylece halka arz taleplerinin azalması ve halka arz edilen şirketlere duyulan güvenin artması bekleniyor.

Dolayısıyla yeniden değerlendirme kapsamında artırılan miktarlar ile daha önce pay dağıtımına ilişkin getirilen kurallar ile de amaçlanan bireysel yatırımcıların menfaatlerinin korunması ve dengelenmesi hedefinin dikkate alındığı söylenebilir.  SPK’nın 30 Mart 2023 tarihli İlke Kararı ile düzenlenen pay dağıtımı esasları hakkında detaylı bilgi için: Halka Arzda Yeni Kurallar