• September 10
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Kamuoyunda Yoğun Tarışmalara Yol Açan WhatsApp Hizmet Koşullarının Hukuka Aykırı Olduğu Tespit Edildi

Kamuoyunda Yoğun Tarışmalara Yol Açan WhatsApp Hizmet Koşullarının Hukuka Aykırı Olduğu Tespit Edildi

Bilindiği üzere Whatsapp Inc. kullanıcılarına, kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerinin güncellenmesine ilişkin bilgilendirme yapmış ve "kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları" bilgisini içeren yeni kullanım koşullarını açıklamıştı. Bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve milyonlarca kişi WhatsApp kullanmayı bırakmıştı. Bunun üzerine, 12 Ocak 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu [“Kurul”], 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] md.15 kapsamında konuya ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Kurul, WhatsApp’ın kullanıcılarına dayatmaya çalıştığı yeni Hizmet Koşulları Sözleşmesi üzerindeki incelemesini tamamlamış olup 03.09.2021 tarih ve 2021/891 sayılı kararı ile WhatsApp’ın kullanıcı kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde işlediğine kanaat getirmiştir. Kurul, ayrıca bu kararıyla şirkete 1.950.000,00 TL [bir milyon dokuz yüz elli bin Türk Lirası] idari para cezası kesmiştir.

Kurul kararında,

  • WhatsApp Hizmet Koşullarının kullanıcılara kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin seçimlik bir hak sunmadığına, bu çerçevede aktarılacak veriler için ayrı ayrı rıza alınmadığından açık rızanın “özgür iradeyle açıklanması” unsurunu zedelediğine;
  • Verilerin aktarımının müzakere edilmeksizin, kullanıcıların sözleşmeye bir bütün olarak onay vermeye zorlandığına;
  • WhatsApp sunucularının Türkiye'de bulunmaması nedeniyle ülkedeki kişilerden elde edilen kişisel verilerle ilgili her türlü işlemin açık rızaya dayanılarak yapılması gerektiğine ancak anılı maddeye uygun hareket edilmediğine ve

diğer bağlantılı hususlara değinerek verilerin işlenmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

Bununla birlikte Kurul, WhatsApp’ın hukuka aykırı olduğu tespit edilen Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin KVKK’ya uygun hale getirilmesi için 3 [üç] aylık süre vererek bu konuda aydınlatma yapılması yönünde şirkete uyarıda bulunmuştur.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.