• July 15
  • 3 dakika okuma süresi

İdari Yargıda Değişiklik: İdarenin Cevap Süresi Kısaldı

İdari Yargıda Değişiklik: İdarenin Cevap Süresi Kısaldı

14.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” [“Değişiklik Kanunu”] ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun [“İYUK”] idareye yapılan başvurularda idarenin sessiz kalması halini düzenleyen maddelerdeki süreler kısaltıldı. Bunun yanında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu [“TCK”] ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda da birtakım önemli değişiklikler yapıldı.

  • İYUK md.10 ilgililere, idari davaya konu etmek üzere haklarında bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvuru hakkı tanımaktadır. İdarenin bu başvuruyu yanıtsız bırakması ihtimalinde hak kayıplarını önlemek amacıyla, belli bir sürenin geçmesiyle birlikte idarenin eylemsizliğine başvurunun reddedilmiş sayılması sonucu bağlanmaktadır. Değişiklik Kanunu öncesinde İYUK’un ilgili maddelerinde 60 [altmış] gün olarak düzenlenen bu süre, yeni düzenleme ile birlikte 30 [otuz] güne indirildi. Mevcut durumda idareye yapılacak bir başvurunun üzerinden 30 gün geçmesiyle idari dava yoluna başvurulabilecek.
  • Halihazırda yapılmış olan başvuruların durumu ise İYUK’a eklenen bir geçici madde ile açıkça düzenlendi. Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten [14.07.2021] önce yapılan başvurular bakımından 60 günlük süreler geçerli olmaya devam edecek.
  • Yine İYUK md.10 hükmüne göre idareye yapılan başvurunun üzerine idarenin “kesin olmayan bir cevap vermesi” hali de ayrıca düzenleniyor. Buna göre, başvurucu ilgili idareden kesin bir cevap beklemeyi tercih eder ise bu takdirde kesin olmayan cevap tarihinden itibaren 6 aylık süre boyunca dava açma süresi duruyordu. Dava açma süresi işlemeksizin geçirilebilecek bu 6 aylık kesin cevabı bekleme süresi de benzer şekilde kısaltılarak 4 aya indirildi.
  • Değişiklik Kanunu ile getirilen diğer önemli bir düzenleme ise TCK’ya ilişkin. Buna göre kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının yalnızca halihazırda birlikte olunan eşe değil, boşanılmış eşe karşı işlenmesi de cezayı artıran nitelikli haller kapsamına alındı.
  • Değinilen değişiklikler Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi olan 14.07.2021 itibaren geçerli olacak.
Son yazılarımız

Notice: Undefined index: resimdurum in /home/guleryu7/public_html/page/news-publications/detail.php on line 148

Notice: Undefined index: resimdurum in /home/guleryu7/public_html/page/news-publications/detail.php on line 148

Notice: Undefined index: resimdurum in /home/guleryu7/public_html/page/news-publications/detail.php on line 148

Notice: Undefined index: resimdurum in /home/guleryu7/public_html/page/news-publications/detail.php on line 148

Notice: Undefined index: resimdurum in /home/guleryu7/public_html/page/news-publications/detail.php on line 148