• August 28
  • 2 dakika okuma süresi
  • Dinle

Yeşil Şarj İstasyonları Hayata Geçiyor

Yeşil Şarj İstasyonları Hayata Geçiyor

17.08.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “yeşil şarj istasyonu” terimi hayatımıza girdi. Değişiklik uyarınca, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belge olan Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesine [“YEK-G Belgesi”] sahip olan istasyonlar artık yeşil şarj istasyonu olarak tanımlanacak.

YEK-G Belgesi ise, 14.11.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında edinilebilecek. Bu hususta YEK-G Belgesine sahip Şarj Ağı İşletmecileri, hali hazırdaki YEK-G belgelerini yenilenebilir enerji tüketimi ile ilişkilendirme amacıyla sonlandıracak ve yenilenebilir enerji ile ilişkili YEK-G belgesini tüketicilere sunacak. Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş  [“EPİAŞ”] web sitesinde yer alacak EPİAŞ YEK-G Belgesi Doğrulama Portalından kendisine verilen numara ile YEK-G belgeleri doğrulanabilecek.

Şarj ağı işletmecileri kendi şarj ağlarında yer alan istasyonların tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilir. Ancak yeşil şarj istasyonlarındaki şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesinin yukarıda tanımlanan prosedüre tabi tutulmasının zorunlu olduğunu belirtmeliyiz.

Son olarak yeşil şarj istasyonları serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaret ile gösterilecek. Yeşil şarj istasyonlarının kullanıcılar nezdinde ayırt edilmesine ilişkin logo ve/veya işaretler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek.