Loader
  • 2023 June 5
  • 4 dakika okuma süresi
  • Dinle

Bankalar Tüzel Kişilerin de Uzaktan Kimlik Tespitini Yapabilecek

Bankalar Tüzel Kişilerin de Uzaktan Kimlik Tespitini Yapabilecek

Bankalar Tüzel Kişilerin de Uzaktan Kimlik Tespitini Yapabilecek

25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmî Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu [“BDDK”] tarafından yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [“Değişiklik”] ile uzaktan kimlik tespiti hizmetinden yararlanacak kişilerin kapsamı genişletildi. Değişiklik, 01.06.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Türk Hukuk sistemine 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik [“Yönetmelik”] ile giren uzaktan kimlik tespiti sistemi, bankacılık işlemlerinin hızlanmasında ve Türkiye’nin hizmet sektöründe öne çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu yazımızda Değişiklik ile Yönetmelik’in kapsamının nasıl farklılaştığını ele aldık.

Daha Kapsayıcı Bir Hizmet Anlayışı

Değişiklik ile engelli bireylerin de uzaktan kimlik tespit hizmetinden yararlanabilmesi için düzenlemeler getirildi. İlgili madde uyarınca, kişilerin kimlik tespitinde yapılacak kontroller, kişilerin engelleri göz önüne alınarak tasarlanacak ve uygulanacak. Bununla birlikte, engelli bireyler, ihtiyaç duymaları halinde görüntülü konuşma esnasında üçüncü kişilerin yardımını alabilecekler. Değişiklik öncesinde düzenlenmemiş olan bu husus, engelli bireylerin hizmetten yararlanması açısından büyük kolaylık sağlayacaktır.

Tüzel Kişiler de Kapsam Dahiline Alındı

01.06.2023 tarihi itibari ile Yönetmelik uyarınca, tüzel kişi temsilcisi, gerçek kişilerin kimlik tespiti usulünce kimlik tespiti yaptırabilecek. Bununla birlikte kişi o bankanın müşterisi olup öncesinde kimlik tespiti yapılmış ise, kimlik tespiti yapılmış sayılacak. Kişinin tüzel kişiyi temsil yetkisi MERSİS ve/veya Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden teyit edilecek. Kişinin tüzel kişi hakkında sağladığı bilgiler ise yine MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanındaki bilgiler ile eşleştirilecek teyit edilecek.

Son olarak Yönetmelik, bankalara tüzel kişinin kimlik tespiti sürecinde; tüzel kişinin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getiriyor. Bu kapsamda gerçek faydalanıcıdan anlaşılması gereken, 09.01.2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı üzere “yükümlü nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler”dir.

Bir Sonraki Adım Yapay Zekâ ile Uzaktan Kimlik Tespiti

Yönetmelik’e dahil edilen ek madde ile, bankacılık sektörünün hızlı gelişimine ayak uyduracak düzenlemelerin hukuki altyapısı da hazırlandı. Buna göre, müşteri temsilcisinin yapacağı ifade edilen işlemlerin yapay zekâ temelli yöntemler ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek konusunda BDDK yetkilendirildi. Bu düzenleme ile bankacılık sektörünün en yeni teknolojilerden faydalanacağı ve bu yönde bir gelişme olacağı beklentisi olduğu da ortaya konulmaktadır.

Değerlendirme

Hizmet sektörünün en önemli ayaklarından biri olan bankacılık sektörü, uzaktan kimlik tespiti sistemlerinin gelişmesi ile daha geniş bir müşteri havuzuna hitap edebilecek. Değişiklik’in 01.06.2023 tarihinde yürürlüğe girmesi ile engelli bireylerin sistemi kullanımı kolaylaştırılacak ve tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespit sisteminden faydalanması sağlanacak olup, yapay zekâdaki gelişmelerin bankacılık sistemlerine entegre edilmesinin önü açılıyor.