• July 26
  • 2 dakika okuma süresi
  • Dinle

Ticari İşlerde Temerrüt Faiz Oranında Değişiklik

Ticari İşlerde Temerrüt Faiz Oranında Değişiklik

22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 82) [“Değişiklik Tebliği”] ile ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi %16,75’e çıkarıldı.

2023 Yılı Faiz Oranları

09.03.2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) ile 2023 yılında uygulanacak kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları –01.01.2023 tarihi itibariyle– taraflarca sözleşme ile aksinin kararlaştırılmamış olması halinde %9 ve  ticari işler için temerrüt faiz oranı %10,75 olarak belirlenmişti.

Değişiklik Tebliği ile kanuni faiz ve temerrüt faizleri açısından,

  • anılan faiz oranlarının 01.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasında yürürlükte olacağı;
  • 07.2023 itibariyle kanuni faiz oranı ve temerrüt faiz oranında değişiklik olmaksızın %9 olarak uygulanmaya devam edeceği;
  • 01.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasında ticari işlerde temerrüt faiz oranının %10,75 olarak uygulanacağı ve
  • 07.2023 itibariyle ticari işlerde temerrüt faiz oranının ise %16,75 olarak güncellendiği

düzenlenmiştir.

Buna göre, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ["TBK”] md. 88 uyarınca sözleşmede kararlaştırılabilecek en yüksek yıllık faiz oranı değişmemiş olup azami %13,5, TBK md. 120 uyarınca ise sözleşmede kararlaştırılabilecek en yüksek temerrüt faiz oranı ise %18 olarak aynı tutulurken ticari işlerdeki temerrüt faiz oranı 01.07.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere %10,75’ten %16,75’e çıkartılmıştır.