Loader
  • 2023 April 14
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Hacizli Malların Elektronik Ortamda Satışı Usulünde Değişiklik

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik [“Yönetmelik”] 08.03.202 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Mart 2023 tarihli yazımızda detaylı şekilde ele aldığımız üzere Yönetmelik, açık artıma ile satışına karar verilen taşınır ve taşınmaz malların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine [“UYAP”] entegre Elektronik Satış Portalı aracılığıyla açık artıma yoluyla satışın usul ve esaslarını düzenliyor. 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [“Değişiklik Yönetmeliği”] ile Yönetmelik’te ilan usulüne ilişkin değişiklikler yapıldı. Böylece, Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile parasal değerine bağlı olarak taşınır ve taşınmaz satım ilanlarına ilişkin farklı usuller öngörülüyor. Değişiklikler 1 Nisan 2023 itibariyle yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte taşınır ve taşınmazların satışına ilişkin açık artırma ilanı gazete yerine internet haber sitesi üzerinden de yapılabilecek ve yapılan ilanlar eş zamanlı olarak Basın İlan Kurumu İlan Portalında da duyurulacak.

Ayrıca Değişiklik Yönetmeliği ile satışa ilişkin ilanlar açısından parasal değerler öngörülüyor. Değişiklik öncesinde herhangi bir parasal sınır olmaksızın satışa ilişkin ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesi tarafından ilgililerin menfaatleri dikkate alınarak karar verileceği düzenlenmekteyken değişikliğin yürürlüğe girmesiyle yalnızca toplam muhammen bedeli 500 bin TL’ye kadar olan satışlar bakımından satışa ilişkin ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesi tarafından karar verilecek.  

Muhammen bedeli 500 bin ila 2 milyon TL arasında olan satışlara ilişkin ilanlar satışın yapılacağı yerde resmi ilan yayınlama hakkına sahip bir yerel gazete veya internet haber sitesi aracılığıyla; muhammen bedeli 2 milyon TL’yi aşan satışlar ise yurt genelinde yayın yapan ve tirajı 50 bin üzerinde olan gazete veya internet sitesi aracılığıyla ilan edilecek.