• 2023 January 11
  • 4 dakika okuma süresi
  • Dinle

Halka Arzda Eşik Değerler Artırıldı

Halka Arzda Eşik Değerler Artırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından [“SPK”] 30 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan 2022/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni [“Bülten”] ile sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen ve halka arza ilişkin öngörülen parasal değerler artırıldı. Buna göre, SPK’nın VII-128.1 no’lu Pay Tebliği’ndeki ilk halka arz öncesi uyulacak ön şartlar ile halka açılmada sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylara ilişkin değerler güncellendi. Özetle, halka arza ilişkin kriterler 2022 yılına kıyasla büyük oranda artırılarak borsada işlem görmek daha da zorlaştırıldı.

Yeni Eşik Değerler

Yeniden değerlemeye tabi halka arza ilişkin tutarlar 2023 yılı için aşağıdaki gibi güncellendi:  

(i.) Payları ilk kez halka arz edilecek ortaklıkların,

  • ek satış hariç halka arz edilecek paylarının satışa hazır hale getirilerek pay oluşturulup oluşturulmayacağının tespitinde baz alınacak piyasa değeri 231 milyon 903 bin 989 TL Bu eşiğin altında kalan ortaklıklar, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden paylarının satışa hazır olarak bekletilmesi amacıyla ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanıyor. (Anılan değer önceden 104 milyon 25 bin 474 TL’ydi.)   
  • ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı gözetilerek hesaplanacak piyasa değerinin (i) 150 milyon TL’nin altında olması halinde satılamayan paylarının tamamı; (ii) 150 milyon TL ile 250 milyon TL arasında olması halinde satılamayan payların 150 milyon TL’ye kadar olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak ortaklığa karşı yüklenimde bulunması gerekiyor. (Önceden ilk eşik 60 milyon TL ve ikinci eşik 60 milyon TL ile 100 milyon TL arasında olarak uygulanıyordu.)

(ii.) Halka açık ortaklık statüsü kazanan ve fakat paylarının borsada işlem görmesi için en geç iki yıl içinde borsaya başvuruda bulunmayan ortaklıkların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmaması için,

  • SPK düzenlemeleri kapsamında hazırlanarak özel bağımsız denetimden geçmiş paylarının minimum değerleri (i) 2021 yılı için aktif toplamının 300 milyon TL ve net satış hasılatının 180 milyon TL; (ii) 2022 yılı için aktif toplamının 450 milyon TL ve net satış hasılatının en az 270 milyon TL olması gerekiyor. (Anılan tutarlar 2021 yılı için sırasıyla 10 milyon 638 bin 225 TL ve 21 milyon 276 bin 450 TL ile 2022 yılı için sırasıyla 60 milyon TL ve 100 milyon TL olarak öngörülmüştü.)

(iii.) Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların, minimum 30 milyon TL tutarında sermayeye sahip olması şart koşuluyor. (Bu tutar önceden 10 milyon TL’ydi.)

Değerlendirme

2023 yılının gelmesiyle halka arza ilişkin artırılan parasal değerler, küçük ve orta ölçekli şirketlerin halka arz edilmesini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Ağırlaşan şartlar karşısında, geçtiğimiz aylarda taslağı yayımlanan ve yakın gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yapılacak başvurular halka arza nispeten rağbet görebilir. Anılan Tebliğ taslağı için yazımızı inceleyebilirsiniz.