Loader
  • 2023 January 2
  • 4 dakika okuma süresi
  • Dinle

Rekabet Kurulu’ndan “Martı” Kararı

Rekabet Kurulu’ndan “Martı” Kararı

Rekabet Kurumu, elektrikli scooter, bisiklet ve moped kiralama şirketleri Martı İleri Teknoloji A.Ş. [“Martı”] ve Mobilite Teknoloji Çözümleri A.Ş.’nin [“Mobilite”] paylarını yurtdışında iki ayrı şirkete devrettikleri ve bu devir işlemi bakımından yoğunlaşmaya yol açtığı gerekçesi ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesinde öngörülen  bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediğinden izinsiz bir devralma işlemine sebebiyet verildiği iddiasını değerlendirerek gerekçeli kararını 05.12.2022 tarihinde yayımladı. Kararda, başvuruda iddia edildiği üzere henüz gerçekleşmiş bir birleşme devralma işleminin mevcut olmadığı ve söz konusu şirketler grup içi şirket olduklarından aralarında gerçekleşecek bir birleşme devralma işleminin de izne tabi olmayacağı hüküm altına alındı.

Karara Konu Olan Başvuru

Kurul kararına konu olan 01.04.2022 tarihli başvuruda, Martı ile Mobilite’nin farklı kontrol yapıları ile faaliyet gösteren ayrı teşebbüsler gibi görünseler de aslında tek bir teşebbüs gibi davrandıkları ve Türkiye’de kurulmuş olan söz konusu şirketlerin paylarının yurtdışında bulunan iki ayrı şirkete devredildiği ancak ilgili şirketlerin temsilcilerinin ve ticaret sicilinde yer alan adreslerinin aynı olması nedeni ile ortak kontrole sahip oldukları iddia edildi. Söz konusu devir işlemi Kurul’a bildirilmediği ve işlem sonucunda ilgili teşebbüslerin e-skuter pazarında ayrı ayrı kotalar almaya devam ederek Türkiye pazarında etkin rekabetin bozulmasına ve yoğunlaşmaya sebep oldukları da iddialar arasındaydı.

Kurul Kararının Özeti

Kurul tarafından başvuruya ilişkin yapılan değerlendirmede, öncelikle Martı’nın ABD’de yerleşik Martı Technologies Inc. [“Martı Inc.”] tarafından, Mobilite’nin ise Martı Inc.’in iştiraki olan Mobilite İşletme LLC [“Mobilite LLC”] tarafından ve nihai olarak her iki şirketin de Martı Inc. tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Martı tarafından söz konusu değerlendirmeye ilişkin yapılan açıklamada, Martı’nın yaptığı her türlü deneme basında fazlaca yer aldığından tüketicilerin farklı marka skuterlara yaklaşımı veya tercihlerini görmek ve skuterlerı test etmek amacıyla Mobilite’nin İstanbul’da faaliyete geçtiğini ve birkaç ay sonra, Ocak 2022’de, tüketicilere yönelik faaliyetlerine son verdiği ifade edildi. Ayrıca, ABD’de Martı Inc. ile Mobilite LLC’nin birleşme sürecinin başlatıldığı ve bu sürecin Temmuz ayı içerisinde sonuçlanmasının beklenildiği, ABD’deki birleşme işleminin gerçekleşmesi akabinde, Türkiye’de de Martı ile Mobilite’nin birleştirilmesini planladıkları belirtildi.

Kurul yürüttüğü araştırma sonucunda, temelde ilgili şirketlerin aynı gruba mensup olduğu gerekçesiyle, Türkiye’de söz konusu şirketler arasında herhangi bir birleşme veya devralma işleminin gerçekleşmediğini tespit ederek Martı’nın izinsiz bir yoğunlaşma işlemine sebebiyet vererek bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığına ve söz konusu iddia bakımından herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Ayrıca, Kurul kararında Martı ve Mobilite’nin grup içi şirketler olduğunu vurgulayarak iki şirket arasında gerçekleşecek bir birleşme ya da devralma işleminin izne tabi olmayacağını da belirtti. Buna göre, Karar’da da belirtildiği üzere, Martı ile Mobilite arasında gerçekleşmesi muhtemel birleşme ya da devralma işlemi kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem niteliğinde olup Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e göre izin alınması gereken işlemler kapsamında değerlendirilmeyecektir.

[Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e ilişkin daha fazla bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.]