• 2023 March 2
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

E-Ticaret Lisanslarına İlişkin Parasal Sınırlar Artırıldı

E-Ticaret Lisanslarına İlişkin Parasal Sınırlar Artırıldı

23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6829 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile henüz 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hukuk düzenimize giren elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alması yükümlülüğünde değişikliğe gidildi. Yayınlanması ile yürürlüğe giren değişiklik ile lisans yükümlülükleri için belirlenen tüm parasal sınırlar yarı oranında arttırıldı.

Değişiklik ile beraber, ilgili aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcının bir yıl içindeki işlem hacmine göre yenilenen eşikler aşağıdaki gibi oldu. Böylece lisans yükümlülüğünün kapsamına girmek için gereken yıllık asgari işlem hacmi 15 milyar Türk Lirası olarak belirlenirken, işlem hacminin ilgili kısmının %25’i olarak belirlenen azami lisans ücretine tabi olmak için gereken yıllık işlem hacmi ise 97,5 milyar Türk Lirasına çıkartıldı.

 

Eski Eşik

Yıllık İşlem Hacmi

Yeni Eşik

Yıllık İşlem Hacmi

Lisans Ücreti

10 milyar ₺ 15 milyar ₺

3/10.000

20 milyar ₺ 30 milyar ₺

5/1.000

30 milyar ₺ 45 milyar ₺

%1

40 milyar ₺ 60 milyar ₺

%5

50 milyar ₺ 75 milyar ₺

%10

55 milyar ₺ 82.5 milyar ₺

%15

60 milyar ₺ 90 milyar ₺

%20

65 milyar ₺+ 97.5 milyar ₺+

%25

 

Her ne kadar değişiklik ile lisans ücretlerinin kendisinde görünürde herhangi bir değişiklik yapılmamış olsa da, lisans yükümlülüğüne ilişkin düzenleme henüz yürürlüğe girmişken ve uyum süreci hizmet sağlayıcılar için 2024, aracı hizmet sağlayıcılar için ise 2025 yılına kadar devam ederken tüm parasal sınırların Kanun’un izin verdiği azami oranda arttırılması, düzenlemenin e-ticaret pazarı üstünde –daha önce “E-Ticarette Yeni Dönem” başlıklı yazımızda da dikkat çekilen– olası daraltıcı etkisine ilişkin kaygıların kayda değer boyuta ulaştığını gösteriyor. Yapılan değişiklik ile sınırların arttırılması temelde pek çok e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcının ödeyeceği lisans bedelinin de düşmesi anlamına gelecek ve dolayısıyla lisans yükümlülüğünün sağlayıcılar üzerindeki maddi yükü hafifletilerek piyasa rahatlatılmış olacak.