• October 5
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Beklenen Duyuru Yayımlandı: Pandemi ile Mücadelede İşlenen Sağlık Verileri Kişisel Veri İhlali Oluşturur mu?

Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Beklenen Duyuru Yayımlandı: Pandemi ile Mücadelede İşlenen Sağlık Verileri Kişisel Veri İhlali Oluşturur mu?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu [“Kurum”] tarafından 28 Eylül 2021 tarihinde Covid-19 ile mücadele kapsamında ağırlıklı olarak üçüncü kişilerle paylaşılan PCR test sonucu ve aşı bilgisi sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu yayımlandı.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, aşı bilgisi ve PCR test sonucu gibi veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun [“Kanun”] md.6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak sınıflandırılmakta ve bu verilerin işlenmesi ilgili kişiden açık rıza alınmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, çalışanların PCR testi sonuçları ile aşı bilgilerinin işverenler ile paylaşılması ve kayıtlarının tutulması veya anılan bilgilerin konser gibi etkinliklerde talep edilmesi gibi durumlarda açık rızanın gerekliliği konusunda soru işaretleri oluşmaktaydı.

Kurum, bu duyurusuyla sorulara yanıt vererek PCR testi ve aşıya dair sağlık verilerinin paylaşılması ile veri tabanına kaydının, yani genel olarak işlenmesinin Kanun kapsamında ihlal oluşturmadığı kanaatine varmıştır. Kurum’a göre, anılan verilerin işlenmesi Kanun md.28/1(ç) bendi kapsamında, kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu doğrultuda Kurum, insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım sağlamak isteyen kişilerden Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisi talebini, keza Covid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını işyeri/işveren tarafından istenilmesi ve test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere veri tabanına kaydını Kanun’un anılan hükmü kapsamında istisna olarak değerlendirmiştir. Ancak, belirtilen kapsam dışında kalan kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında kabul edileceği ve işlenmesinin Kanun hükümlerine tabi olacağı eklenmelidir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.