• June 15
  • 2 dakika okuma süresi
  • Dinle

Konut Kira Sözleşmelerinde Yıllık Artış Oranı %25’i Geçemeyecek

Konut Kira Sözleşmelerinde Yıllık Artış Oranı %25’i Geçemeyecek

Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [“Değişiklik Kanunu”] ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle konut kiraları bakımından yenilenen kira dönemi için uygulanabilecek kira artış oranı %25 (yüzde yirmi beş) ile sınırlandı. Değişiklik Kanunu 11 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Bu değişiklik, en az bir yıl için imzalanmış konut kira sözleşmelerini kapsıyor. Bir yıl veya daha uzun süre için imzalanmış kira sözleşmeleri, sözleşmede kararlaştırılan sürenin sona ermesiyle birlikte kanun gereği birer yıllık sürelerle yenilenmiş sayılıyor. Buna göre, bu şekilde uzayan kira sözleşmelerinde yenilenen dönem için uygulanacak kira artışı, bir önceki yıla ait kira bedelinin %25’ini geçemeyecek. Öte yandan, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının %25’in altında kalması durumunda, bu oran geçerli olacak.

Bu sınırlama, yalnız konut kira sözleşmeleri bakımından geçerli olup, çatılı işyerleri için yenilenen kira dönemlerinde tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre belirlenen değişim oranı –%25’i aşsa dahi– uygulanacak.

Değişiklik Kanunu ile getirilen kira artış sınırlaması 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olup, yürürlük tarihi olan 11 Haziran 2022’den önce halihazırda yapılmış olan kira artışları yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.