Ekibimiz müvekkillerimizin serveti, varlıklarının oluşumu, aile ilişkileri ve veraset planlarına yönelik somut olaya özgü hukuki çözümler geliştirmektedir. Miras planlaması aşamasında önceliğimiz tarafları memnun etmek ve vefat sonrası uyuşmazlıkları önlemek amacıyla çözümler bulmak iken, mevcut uyuşmazlıklarda sorunların arabuluculuk, dava veya müzakere yoluyla en ideal şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamaktır. Hizmetimiz büyüyen ailelere yönelik olarak, aile içi barışın korunması ve aile işlerinin devamlılığının sağlanması gayesiyle “Aile Anayasası” düzenlenmesi ile kurallarının uygulamaya konması amacıyla söz konusu aile şirketlerine danışmanlık verilmesini de kapsamaktadır.