Loader

Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Yönetim

Müvekkillerimize ilk halka arz ve takip eden hisse arzı süreçleri, tahvil ve diğer borçlanma araçlarının çıkartılması ile yatırım fonlarının kuruluşu ve yönetimi konularında hizmet vermekteyiz. Yine, müvekkillerimizin kurum içinde etkili bir kurumsal yönetim yapısı kurmaları, iş ve işlemlerini kamuyu aydınlatma ilkelerine uygun şekilde sürdürmeleri ve sermaye piyasasının değişen kurallarına uyumlu kalmaları konularında destek olmaktayız.