Birleşme & Devralmalar ekibimiz hisse ve varlık alım-satımı, birleşme ve bölünme, yeniden yapılandırma, ortak girişim ve diğer stratejik ortaklıkların kurulması işlemlerini her yönüyle yürütmekte; yerel ve çok uluslu şirketlerin yurt içi veya sınır ötesi işlemlerinde satıcı veya alıcı, azlık veya çoğunluk pay sahibi, girişim ortağı ve özel yatırım fonu tarafların temsili dahil olmak üzere çeşitli rollerde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ekibimiz, teknoloji, telekomünikasyon, enerji, yeme-içme, perakende ve otomotiv sektörleri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu birleşme & devralma süreçlerinin, satış öncesi yeniden yapılandırma, gizlilik sözleşmeleri, hukuki inceleme, kapanış işlemleri ve kapanış sonrası entegrasyon süreçleri dahil olmak üzere, her aşamasında müvekkilleri temsil etmek üzere önemli deneyim sahibidir.