Loader

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlık Çözümü ekibimiz, müvekkilleri her türlü hukuki ihtilafta mahkemeler ve tahkim heyetleri nezdinde temsil etmektedir. Ekibimiz özellikle pay sahibi uyuşmazlıkları, birleşme & devralmalardan doğan uyuşmazlıklar, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul ve yatırım uyuşmazlıkları ile bunları izleyen icrai ve cezai sürecin takibi, miras ve vesayete dayalı uyuşmazlıklar, iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar, beyaz yaka suçları, icra takipleri ve iflas davaları, fikri mülkiyet hakkı ihlalinden doğan davalar, kira hukuku ihtilafları  ve yabancılık unsuru içeren ve Türk Hukukuna tabi her nevi sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile arabuluculuk ve sulh görüşmeleri konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir. Ekibimiz ayrıca yabancı mahkeme kararları ile tahkim kurulu kararlarının Türkiye’de tenfizi ve tanınması konusunda hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda ekibimiz, pek çok sektörü kapsayan uyuşmazlık çözümü deneyimi sayesinde müvekkillere, karşılaştıkları hukuki ihtilaflarla ilgili olarak sonuç odaklı, stratejik çözümler üretmektedir.