Loader

İcra ve İflas Hukuku ve Yeniden Yapılandırma

Gerek tüzel kişi gerek gerçek kişi borçlu ve alacaklıları iflas ve icra süreçleri ile konkordato ve yeniden yapılandırma süreçlerinde temsil etmekteyiz. Ekibimiz, yerli ve yabancı müvekkillerimizin icra takiplerini yürütme, ihtiyati tedbir kurulması ve müvekkillere ait varlık üzerindeki ihtiyati tedbirlerin kaldırılması konularında önemli deneyim sahibidir. Bu hususta önceliğimiz müvekkillerimizin alacaklarına en kısa sürede ve en verimli şekilde kavuşmalarıdır. Finansal güçlük yaşayan müvekkillerimize iflas dışı yeniden yapılandırma ile konkordato ve iflas davası süreçlerinde rehberlik etmekte; idari mahkemeler, hukuk ve icra mahkemeleri nezdinde ve mahkeme dışı sulh süreçlerinde temsil etmekteyiz.