Loader
  • 2021 January 23
  • 2 -
  • -

Symposium des sociétés anonymes du point de vue de l

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu


Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenmiş ve MEF Üniversitesi’nin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanmıştır.

Bu sempozyum ile, 6762 sayılı Kanun döneminden beri varlığını sürdüren ve 6102 sayılı TTK’nın da altyapısını oluşturan anonim ortaklıklar hukukuna hâkim temel ilkelerin, günümüzde anonim ortaklık yapısının vardığı nokta ile bağlantısının sorgulanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Kıta Avrupası dışında yer alan hukuk sistemlerinin özellikle uygulamayı takip eden ve kolaylaştırıcı çözümler sunan hukuk politikalarının yansımalarının, ekonomi başta gelmek üzere farklı disiplinlerin anonim ortaklığı ele alış biçimlerinin ve Türk Anonim Ortaklıklar Hukuku’nun ve TTK’nın bu gelişmeler karşısındaki pozisyonunun irdelenmesi hedeflenmiştir. Ana tema dâhilindeki bu konular dışında, ortaklıklar hukukuna dair farklı bildiriler de sunulmuştur.

Sempozyum kayıtlarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz:
20 Temmuz (Açılış Konuşmaları ve Açılış Oturumu): https://youtu.be/GhK5pNPmOb8
20 Temmuz (Oturumlar): https://youtu.be/OJ92tUZOdC0
21 Temmuz: https://youtu.be/336h3TgGSKk
22 Temmuz: https://youtu.be/3vWAUZUIkG4

Sempozyum programı için tıklayınız

Bilgi için: ortakliklarhukuku@mef.edu.tr

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. S. Anlam Altay
Prof. Dr. Tolga Ayoğlu
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. N. Füsun Nomer Ertan
Prof. Dr. Veliye Yanlı